1. A szabályzat célja

A jelen szabályzat célja,hogy rögzítse a Millennium-Plusz-2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1144 Budapest, Tihany u.23. IV/15., cégjegyzékszám:01-06-742747,adószám: 21036558-2-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A Millennium-Plusz-2001 Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.replikashop.hu weboldal működtetése során a honlapra látogatók,illetve az azon vásárlók (továbbiakban:Ügyfél) adatait kezeli.

A szabályzat célja,hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén,minden egyén számára biztosítva legyen,hogy jogait,különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során (adatvédelem).

 

2. A Szolgáltató,mint adatkezelő megnevezése

Név: Millennium-Plusz-2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely és levelezési cím: 1144 Budapest, Tihany u.23 IV/15.
Telefonszám:+36 70-273-8251
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Cégbírósági végzés száma: Cg.01-06-742747

 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1.Általános információ kérése esetén az Ügyfél a következő személyes adatokat adhatja meg:
- saját e-mail cím
- név
- telefonszám

3.2.Technikai adatok
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:az Ügyfél bejelentkező számítógépének azon adatai,amelyek a szolgáltatáskor generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók.az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

3.3.Cookie
A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. A cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt az Ön számítógépében.
A cookie-k, sütik törölhetők és tilthatók a böngészőkből, vagy a böngésző beállításain keresztül, vagy az oldal alján található cookie-sávban, de vegye figyelembe, hogy amennyiben ezt a módszert választja, módosulhat az oldal kinézete és használhatósága.

3.3.1. A sütik fajtái:
- Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:
a legalapvetőbb böngészési folyamatokhoz használható sütiket nevezzük így, más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).

- Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szokták nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

- Teljesítményt biztosító sütik: általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.
A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat »

3.3.2. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.
Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
• Google Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox:https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Edge:http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari:https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

3.4.Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés
Online rendelés esetén az Ügyféltől ezeket a személyes adatokat kérjük és tároljuk,harmadik fél hozzáférésétől elzárt helyen:
- Teljes név
- E-mail cím
- Irányítószám
- Város
- Lakcím
- Telefonszám
- IP cím

3.5.Egyéb célú adatkezelés
Az Ügyfél telefonbeszélgetése munkatársunkkal nem kerül rögzítésre semmilyen formában.

 

4.Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1.Az adatkezelésre a www.replikashop.hu internetes oldalon (a továbbiakban:weboldal) található internetes tartalmak az Ügyfél önkéntes,megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor,amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz,hogy a weboldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII.tv. (Infotv.)5.§(1) bek. a)pontja szerint az Ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján,valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII.tv. alapján kerül sor.
A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával,illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2.Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten,kizárólag a megrendelés teljesítése,esetleges házhozszállítása,számlázás lehetővé tétele,kapcsolattartás céljából használja.

4.3.A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja,illetve nem használhatja fel.Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása-hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel-az Ügyfél előzetes,kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.4.A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.A megadott adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel.Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért,hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Ügyfelet terheli,aki az e-mail címet regisztrálta.

 

5.Az adatkezelés időtartama

5.1.Az Ügyfél adatait a megrendelés teljesítése után töröljük (kivételt képeznek azok a számlaadatok-a számlák tőpéldányai-,amelyek megőrzésére a Számviteli Törvény kötelez).

 

6.Az adatok tárolása

A Szolgáltató megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket,amelyek az adatok biztonságos tárolásához,az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához,így különösen hozzáférés megakadályozásához,jogosulatlan továbbításhoz,nyilvánosságra hozatalhoz szükségesek.

 

7.Az adatokat megismerő személyek köre,adattovábbítás,adatfeldolgozás

7.1.Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató,illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni,azonban azokat nem teszik közzé semmilyen formában,harmadik személy részére nem adják át.

7.2.További adatfeldolgozók megnevezése:

tárhelyszolgáltatás:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1144 Budapest, Ormánság u 4.
Adószám: 14571332-2-42

futárszolgálati tevékenység:

GLS
2351 Alsónémedi, Európa utca 2.

Magyar Posta Zrt.,
1138 Budapest Dunavirág utca 2-6.

 

8.Ügyfél jogai és jogérvényesítési lehetőségek

8.1.Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt,rá vonatkozó személyes adatokról.

8.2.Az Ügyfél a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
- levelezési cím: Millennium-Plusz-2001 Bt.,1144 Budapest,Tihany u.23 IV/15.
- üzleti cím: Históriás Bolt, 1056 Budapest,Irányi u.8

8.3.Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl.számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre,azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.4.Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja,annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

8.5.Az Ügyfél az Info.törvény.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013.évi V.törvény) alapján:
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;www.naih.hu) fordulhat,vagy
- Bíróság előtt érvényesítheti jogait

8.6.Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg,vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott,a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére.A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

9.Egyéb rendelkezés

A Szolgáltató fenntartja a jogot,hogy a jelen szabályzatot módosítsa,és ezt a weboldalon feltüntesse.

Budapest, 2018. május 15.