"Eb ura fakó!"

Ma 304 éve, hogy az ónodi országgyűlésen trónfosztottnak nyilvánították I. József német római császárt és magyar királyt.

II. Rákóczi Ferenc 1707 januárjában hirdette ki az országgyűlést, melyre nemcsak a megyei küldötteket, hanem valamennyi nemest meghívta. A nem megfelelő időjárás miatt az országgyűlés csak május 31-én kezdődött el, ráadásul Ónod helyett Köröm falu mellett tartották meg. Számos megoldatlan probléma állt a résztvevők előtt, többek között a terheket csökkenteni óhajtó parasztság és az adómentességét féltve őrző nemesség ellentétének feloldása, valamint az egyre növekvő pénzügyi gondok.

Az országgyűlés nem volt konfliktustól mentes (ld. a túróci követek meggyilkolása), de az országgyűlés egyik jelentős eredménye volt kétmillió forint hadiadó kivetése, aminek befizetésére a nemeseket is kötelezték (ez váltotta ki az egyik legnagyobb ellenálást). Bevezették továbbá a Regulamentum Universale-t, ami a kuruc hadsereg szolgálati szabályzata és törvénykönyve lett; vita tárgya, hogy a Regulamentum Universale korábbi beiktatása javított volna a kuruc sereg harcászati hatékonyságán. Az országgyűlés leghíresebb eredménye viszont kétségtelenül a Habsburg-ház trónfosztása. Ezt azért óhajtotta Rákóczi, mert Magyarországot, mint szuverén államot szerette volna XIV. Lajos francia király szövetségébe bevonni; ezzel tulajdonképpen a spanyol örökösödési háború egyik színterévé váltunk volna. Ekkor hangzott el az elhíresült mondat, hogy "Eb ura fakó, József császár nem királyunk!". Maga az "eb ura fakó" szólás annyit tesz, hogy "kutyának parancsoljon a kutya, nekünk ugyan nem parancsol"; először írásban egy 1678-ban írt drámában fordul elő, eredete feltehetőleg régebbi.

Végezetül elmondhatjuk, hogy az ónodi országgyűlés nem hozta meg a kívánt eredményeket: kiéleződtek a résztvevők közötti ellentétek, XIV. Lajos pedig csupán addig folytatta a támogatást, ameddig hasznosnak tartotta. A belső ellenzék erőszakkal letörése pedig később nagyban hozzájárult Rákóczi bukásához.

Képek az országgyűlés cikkelyeiből:

onod1

onod2

onod3

További olvasnivalók, valamint források:

1. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1707_junius_6_turoc_varmegye_koveteit_lekaszaboljak_az_onodi_orszaggyulesen

2. O. Nagy Gábor: Mi fán terem? 2001-es kiadás, 101. o.

3. http://www.magyaralmas.hu/napok/onodiogy

4. képek forrása: http://mek.niif.hu/05800/05832/html/2kotet/