Tiberius gladius

Kategória: Ókor

A Római Birodalom hadseregében szolgáló legionáriusok fő közelharci fegyvere a gladius nevű rövidkard volt, melyet a zárt harcmodorhoz alkalmazkodva szúrásra és döfésre használtak. A gladiusokat morfológiai jegyeik alapján négy nagy csoportba szokás sorolni.

1: Gladius Hispaniensis, azaz a hispán rövidkard, melyet a Köztársaság katonái a második pun háború során (i. e. 2018-201.) vettek át az ellenséges karthágóiaktól (pl: JOT086CU-2).

2: Mainz-i típus: A németországi Mainz városánál a Rajna folyó mentén több, e típusba sorolt gladiust is találtak, melyek közül a leghíresebb a „Tiberius gladius” névre hallgat. A típus pengéjének felső egyharmada elnyúlt, egyenlő oldalú háromszög hegyben végződik. A penge kétharmadát homorú élű test adja.

3: Fulham-i típus: A típuskardot a Temze folyó mentén fekvő londoni Fulham-kerület, mint lelőhely után nevezték el. Az e típusba tartozó kardok alakja nagyban hasonlít a Mainz-i típusúakéhoz azzal a különbséggel, hogy a penge kétharmadát adó test élei kevésbé homorúak (pl: E2007).

4: Pompeii típus: Az egyik legismertebb és legtöbb fennmaradt példánnyal rendelkező típus. A gladiusok élei párhuzamosak, míg a hegyük eltérő méretű és szögű háromszögben végződhet (pl: E4211).

A kínálatunkban szereplő kardmásolat eredetiét 1866-ban a Rajna menti Mainz városánál találták. A jó állapotban megőrződött kard pengéje vasból készült, mely a szintén jó állapotú – ún. repoussé-technikával díszített (féldombormű) – ónozott és aranyozott bronz hüvellyel együtt került elő. A hüvely torokpalást lemezén középen Augustus császár félmeztelen alakja ül, mint Jupiter, jobb kezével a Győzelem szobrát adja át a katonai öltözetben álló Tiberius császárnak. Augustus jobbján Mars, a háború istene, balján Viktória a győzelem istennője áll kezében egy pajzzsal, melyen a VIC(toria) AUG(usti) felirat olvasható. Augustus lábánál szintén egy pajzs látható, melyen a FELICITAS TIBERI felirat olvasható. A kard nagy valószínűséggel Tiberius hosszú és véres germániai hadjáratának győzelmére készült, melyet vagy egy magas rangú legatus (hadvezér), vagy magának Tiberius császárnak szántak. Az eredeti kard a londoni British Múzeumban van kiállítva.

A kardmásolat pengéje EN45-ös szénacélból kovácsolt, a markolat fából készült. A kardhüvely bőrrel bevont keményfa, melyet az eredetivel megegyező mintájú domborított fémlemez burkol.

További információk

  • Cikkszám: E2008
  • Méret: 80 cm
  • Ár: 66.000 Ft